sống elliott

Ba quy tắc chính của sóng Elliott

Ba quy tắc chính của sóng Elliott Điều quan trọng nhất khi sử dụng lý thuyết sóng Elliott trong giao dịch là bạn phải nhận diện đúng sóng.

Nếu làm được điều này, bạn sẽ biết được thị trường đang ở sóng này và từ đó sẽ dự đoán được thị trường đi đâu để có hướng giao dịch phù hợp

Có 3 qui tắc chính không thể phá vỡ trong việc đếm sóng.

Việc đếm sai sóng có thể dẫn đến việc bạn phá hủy tài khoản giao dịch của mình

3 qui tắc chính của Lý thuyết sóng Elliott

giao dịch elliott
quy tắc chính của sóng Elliott
  • Qui tắc 1: Sóng 3 không bao giờ được là sóng ngắn nhất trong số các sóng đẩy (impulse wave)
  • Qui tắc 2: Sóng 2 không bao giờ được vượt khỏi điểm hình thành sóng 1
  • Qui tắc 3: Sóng 4 không bao giờ được đi vào vùng của sóng 1

Bên cạnh đó, có những chỉ dẫn giúp bạn đếm sóng đúng hơn. Không giống như 3 qui tắc trên, những chỉ dẫn này có thể bị sai.

3 quy tắc chính của sóng Elliott

Đó là :

  • Ngược lại, đôi khi, sóng 5 không thể đi xa hơn vùng kết thúc của sóng 3. Đây gọi là hiện tượng sóng cụt (truncation)
  • Sóng 5, thường sẽ vượt lên hoặc cắt xuống đường xu hướng được vẽ song song từ sóng 3 với đường xu hướng nối điểm bắt đầu sóng 3 và sóng 5
  • Sóng 3 thường là rất dài, mạnh và mở rộng
  • Sóng 2 và sóng 4 thường sẽ bật lại từ các vùng Fibonacc retracement

Xem thêm : Khóa học forex miễn phí

Multibank Group Việt Nam các khung thời gian trong forex

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *