Các mốc thời gian giao dịch Forex cơ bản

Sharing is caring!

Chiến lược, Tâm lý và Thời gian là ba yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành công của một nhà đầu tư Forex. Trong đó, thời gian giao dịch Forex đóng vai trò như một mấu chốt quan trọng trong việc kết nối hai yếu tố Chiến lược và Tâm lý lại với nhau.

Các mốc thời gian giao dịch Forex cơ bản

Để theo dõi cũng như quan sát và phân tích thị trường phân theo các mốc thời gian giao dịch Forex cụ thể, các nhà đầu tư thường sử dụng các mốc thời gian có sẵn trong phần mềm Meta Trader 4 để theo dõi và phân tích cho từng giao dịch. Dưới đây là những mốc thời gian cơ bản trong phần mềm Meta Trader 4.

M1 (1 phút), M5 (5 phút), M15 (15 phút), M30 (30 phút), H1 (1 tiếng), H4 (4 tiếng), D1 (1 ngày), W1 (1 tuần), MN (1 tháng). Số lượng nến thể hiện tỷ giá và khối lượng giao dịch của một cặp tiền cụ thể sẽ xuất hiện với các mốc thời gian thích ứng.

Ví dụ như: Mốc M1 thì 1 phút sẽ xuất hiện một cây nến và mốc MN thì 1 tháng sẽ xuất hiện 1 cây nến.

Các mốc thời gian giao dịch Forex phổ biến

Tuy trong phần mềm Meta Trader 4 có rất nhiều mốc thời gian để các nhà đầu tư quan sát và phân tích, nhưng các mốc thời gian quan trọng mà các nhà đầu tư thường hay sử dụng là những mốc thời gian lớn từ H1 đến MN.

Dưới đây

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *