Heiken Ashi: Giao dịch Forex với mô hình nến Heiken Ashi

Nến Heiken Ashi: Hướng dẫn sử dụng chi tiết để giao dịch Forex

1. Nến Heiken Ashi

Heiken Ashi (HA, Average bar, Nến trung bình), cũng tương tự như nến Nhật, Heiken Ashi cũng phản ánh giá nhưng có công thức tính phức tạp hơn. Heiken Ashi được sử dụng để xác định xu hướng, điểm breakout hoặc hồi giá. Tín hiệu từ Heiken Ashi được cho là hiệu quả hơn so với mô hình nến Nhật thông thường. Với các thức tính toán của mình, nến HA đã loại bỏ đi những tín hiệu nhiễu xu hướng.

Công thức tính:
Giá đóng = (Giá mở + Giá cao nhất + giá thấp nhất + giá đóng)/4

Giá mở = (Giá HA mở kỳ trước + Giá HA đóng kỳ trước)/2

Giá cao nhất = Lấy giá cao nhất trong 3 loại giá sau: giá cao nhất kỳ, giá mở kỳ này, giá đóng kỳ này 

Giá thấp nhất = Lấy giá thấp nhất trong 3 loại giá sau: Giá thấp nhất kỳ, giá mở kỳ này, giá đóng kỳ này

Cách cài đặt Heiken Ashi trong MT4

Trong MT4, chọn Insert/chọn Indicators/chọn Custom/chọn Heiken Ashi

Nến Heiken Ashi trên MT4:

2. Giao dịch Forex sử dụng nến Heiken Ashi

Bạn có thể sử dụng 5 tín hiệu này để xác định xu hướng.

  • Xu hướng tăng: nến tăng (màu trắng), xu hướng giảm mạnh hơn nếu nến tăng và không có bóng nến dưới
  • Xu hướng giảm: Nến giảm (màu đỏ), xu hướng nến mạnh hơn nếu nến giảm và không có bóng nến
  • Một xu hướng đảo chiều có thể xuất hiện nếu một nến con xoay xuất hiện (thân nến nhỏ, có bóng trên và bóng dưới)

3. Lời kết:

Heiken Ashi có thể xem như một kỹ thuật dự đoán các đợt hồi giá hoặc xác định xu hướng tốt. Tuy nhiên, để xác định xu hướng chính xác hơn thì bạn nên kết hợp thêm với các chỉ báo kỹ thuật khác. 

Chúc bạn thành công.

4. Tham khảo thêm:

Bạn có thể tham khảo thêm: Mô hình nến Nhật Multibank Group Việt Nam

Tổng hợp
Multibankfx.education

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *