Chỉ số

  • Project Name: Business Accounting
  • Client: Company Name Inc.
  • Project Commencement Date: January 26, 2019
  • Project Completion Date: March 27, 2019
  • Project url: www.example.com

CHỈ SỐ
Mua và bán chỉ số chứng khoán toàn cầu, bao gồm cả chỉ số US Wall Street 30 Index nổi tiếng thế giới, Nasdaq và chỉ số DAX của Đức, v.v.
ƯU ĐIỂM CỦA GIAO DỊCH CHỈ SỐ VỚI MULTIBANK MUA VÀ BÁN CHỈ SỐ TOÀN CẦU
Spread thấp trên thị trường
Lệnh được thực hiện tức thì
Mức ký quỹ thấp
Không hạn chế về EA
Bảo vệ số dư âm
Đảm bảo không trượt giá, không có yêu cầu và không bị từ chối
tài khoản VPS, MAM và PAMM miễn phí
Đã được cấp giấy phép và quản lý chặt chẽ bởi ASIC, BaFin, FMA, CNMV, FSC và CIMA
Tính minh bạch cao và độc lập
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công cụ

Ký hiệu

Contract
Months

Ký quỹ

Quy mô
hợp đồng

Giá trị
Pip

Khối lượng
Tối thiểu

Khối lượng
Tối đa

Tiền tệ

Giờ giao dịch
(Giờ máy chủ)

Chỉ số 50 Trung Quốc

TRUNG QUỐC50xx

Hàng tháng

2%

1

10 USD

1

5

USD

03:00-10:30, 11:00-22:45
Đức 30 chỉ số

DAX30xx

Tháng 3, Tháng 6, Tháng 9, Tháng 12

1.0%

25

25 EUR

0.1

5

EUR

09:00-23:00
Chỉ số 100 Vương quốc Anh

UK100xx

Tháng 3, Tháng 6, Tháng 9, Tháng 12

1.0%

10

10 GBP

0.1

5

GBP

09:00-23:00
Chỉ số US SPX 500

US500xx

Tháng 3, Tháng 6, Tháng 9, Tháng 12

1.0%

50

50 USD

0.1

5

USD

01:00-23:15,
23:30-24:00
Chỉ số US Tech 100

NAS100xx

Tháng 3, Tháng 6, Tháng 9, Tháng 12

1.0%

20

20 USD

0.1

5

USD

01:00-23:15,
23:30-24:00
Chỉ số 30 Phố Wall của Hoa Kỳ

US30xx

Tháng 3, Tháng 6, Tháng 9, Tháng 12

1.0%

10

5 USD

0.1

5

USD

01:00-23:15,
23:30-24:00

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA CHỈ SỐ TIỀN MẶT

Công cụ

Ký hiệu

Ký quỹ

Quy mô
hợp đồng

Giá trị
Pip

Khối lượng
Tối thiểu

Khối lượng
Tối đa

Tiền tệ

Giờ giao dịch
(Giờ máy chủ)

Đức 30 chỉ số

DE30

1%

1

0.04

1

50

EUR

1:00-23:15,
23:30-24:00
Chỉ số 100 Vương quốc Anh

UK100

1%

1

0.1

1

50

GBP

10:00-24:00
Chỉ số US SPX 500

US500

1%

1

0.02

1

50

USD

1:00-23:15,
23:30-24:00
Chỉ số US Tech 100

UT100

1%

1

0.05

1

50

USD

1:00-23:15,
23:30-24:00
Chỉ số 30 Phố Wall của Hoa Kỳ

US30

1%

1

0.1

1

50

USD

1:00-23:15,
23:30-24:00
Chỉ số HK Hang Seng 50

HK50

1%

50

10

0.1

5

HKD

04:15-07:00,
08:00-11:15
Chỉ số tiền mặt 35 Tây Ban Nha

ESP35

1%

1

0.1

1

50

EUR

09:00-21:00