Chứng khoán

  • Project Name: Business Accounting
  • Client: Company Name Inc.
  • Project Commencement Date: January 26, 2019
  • Project Completion Date: March 27, 2019
  • Project url: www.example.com

GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
Với Multibank bạn có thể giao dịch cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán lớn nhất thế giới.

Với mức ký quỹ thấp hơn 5%, Bạn có thể đầu tư vào hơn 1.000 công ty hàng đầu thế giới, bao gồm Apple, Google, Microsoft, Alibaba, Amazon, Baidu, Facebook, Tesla, Nike, Sina và nhiều công ty khác.
ƯU THẾ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU VỚI MULTIBANK
Với hơn 1000 mã cỗ phiếu khác nhau
Spread thấp trên thị trường
Yêu cầu ký quỹ thấp
Lệnh xử lý tức thì và ổn định
Không hạn chế về EA
Bảo vệ số dư âm
Đảm bảo không trượt giá, không có yêu cầu và không bị từ chối
tài khoản VPS, MAM và PAMM miễn phí
Giấy phép và quy định bởi ASIC, BaFin, FMA, CNMV, FSC và CIMA
Tính minh bạch cao và độc lập
DANH SÁCH CỔ PHIẾU

Chi tiết cổ phiếu