Hàng hoá

  • Project Name: Business Accounting
  • Client: Company Name Inc.
  • Project Commencement Date: January 26, 2019
  • Project Completion Date: March 27, 2019
  • Project url: www.example.com

HÀNG HÓA
Giao dịch các loại hàng hoá như khí đốt tự nhiên, dầu thô, v.v.

Hàng hóa là loại tài sản tuyệt vời để các nhà đầu tư có thể đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình. Biến động giá chủ yếu phụ thuộc vào nguồn cung và cầu của toàn thế giới.
ƯU ĐIỂM CỦA GIAO DỊCH HÀNG HÓA VỚI MULTIBANK
Giao dịch nhiều loại hàng hoá khác nhau
Chênh lệch sát nhất với thị trường
Yêu cầu ký quỹ thấp
Không hạn chế đối với EA
Bảo vệ số dư âm âm
Đảm bảo không bị trượt giá, không yêu cầu và không từ chối yêu cầu
Miễn phí tài khoản VPS, MAM và PAMM
Các công ty được cấp phép và quản lý bởi ASIC, BaFin, FMA, CNMV, FSC và CIMA
Hoàn toàn minh bạch trong thị trường cùng với tỷ giá tốt nhất
COMMODITIES SPECIFICATIONS

Instrument

Symbol

Contract
Months

Margin

Contract
Size

Pip Value

Min.
Volume

Max.
Volume

Currency

Giờ giao dịch
(giờ máy chủ)
UK Crude Futures

LCOxx

Monthly

USD 1,000

1000 brls

USD 10

0.01

5

GBP

03:05-24:00
US Crude Futures

CLxx

Monthly

USD 1,000

1000 brls

USD 10

0.01

5

USD

01:00-24:00
Natural Gas Futures

NGxx

Monthly

USD 1,000

10000 mmbtu

USD 10

0.01

5

USD

01:00-24:00