relative strength indexi

Relative Strength Index – RSI

Chỉ số RSI khá tương tự so với Stochastic khi dùng để đo tình trạng quá mua hay quá bán của thị trường Multibank

Nó nằm trong khung với mức độ từ 1 đến 100.

Nếu RSI nằm dưới 30 là tình trạng quá bán và nếu nằm trên 70 là tình trạng quá mua

awww.traderviet.com_upload_duongnguyenhuy555_image_BABYPIPS_indicators_rsi1.
Relative Strength Index rsi

Cách sử dụng RSI để giao dịch

RSI có thể được sử dụng như Stochastic.

Có thể dùng nó để tìm đáy hoặc đỉnh dựa trên tình trạng quá bán hoặc quá mua của thị trường

Dưới đây là biểu đồ 4H của EURUSD

awww.traderviet.com_upload_duongnguyenhuy555_image_BABYPIPS_indicators_rsi2.

​EURUSD đã giảm trong suốt tuần, giảm khoảng 400 pips.

Vào ngày 7.6, EURUSD đã nằm dưới mức 1.2000.

Tuy nhiên RSI đã xuống dưới mức 30, cảnh báo rằng có thể không còn lực bán trong thị trường nữa và đà giảm có thể kết thúc.

Sau đó, giá đã đảo chiều và đi lên trở lại trong mấy tuần tiếp theo

Xác định xu hướng bằng RSI

RSI là một công cụ rất phổ biến bởi vì nó có thể được sử dụng để xác định xu hướng.

Nếu bạn cho rằng xu hướng đang hình thành, hãy nhìn RSI và xem nó nằm trên hay nằm dưới mức 50.

Nếu bạn tìm xu hướng tăng, hãy chắc rằng RSI nằm trên 50.

Ngược lại, nếu bạn tìm xu hướng giảm, RSI dưới 50 là dấu hiệu.

awww.traderviet.com_upload_duongnguyenhuy555_image_BABYPIPS_indicators_rsi3.
Relative Strength Index rsi

​Ở phần ban đầu của biểu đồ bên trên, chúng ta có thể thấy một xu hướng giảm đang hình thành.

Để tránh dấu hiệu sai, có thể đợi RSI giảm xuống dưới mức 50 nhằm xác nhận.

RSI dưới 50 là dấu hiệu xác nhận tốt rằng một xu hướng giảm đã hình thành

Nguồn : KinhDoanhFX

Multibank Group Việt Nam các khung giờ giao dịch forex

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *