Giới thiệu

Tài chính phái sinh hay còn gọi là thị trường phái sinh là nơi diễn ra các hoạt động mua và bán các sản phẩm phổ biến như cổ phiếu, tiền gửi có kỳ hạn, hợp đồng hoán đổi mà ở đó bạn có thể mua khống hoặc bán khống trong bối cảnh nếu bạn phân tích thị trường có lợi cho bên mua hoặc bên bán.

Đến với khóa học, Học Viện Tài Chính Forex sẽ hỗ trợ bạn hiểu rõ được những rủi ro, cạm bẩy, kinh nghiệm của những người đi trước và cũng như giúp bạn nắm vững được cách kinh doanh/đầu trên thị trường phái sinh.

Mục Tiêu Khóa Đào Tạo

  • Bạn sẽ nắm vững các kiến thức vể thị trường phái sinh
  • Nắm được sức mạnh của đòn bẩy trong tài chính
  • Nhận thức rõ các rủi ro và tìm năng từ thị trường phái sinh
  • Có được đầy đủ các kiến thức cơ bản để vận dụng đầu tư trong thị trường phái sinh.

Những điểm nổi bật của khóa học

  • Hướng dẫn tận tay từng bước thực hành từ đầu cho đến khi bạn có thể tự mình giao dịch có lợi nhuận.
  • Bạn sẽ biết được tất cả những rủi ro, cạm bẩy và các lỗi thường gặp trên thị trường mà vướn vào đó hầu hết các trader đa phần điều thua lỗ.
  • Bạn có thể học lại bất kỳ lúc nào nếu sau khóa học bạn vẫn chưa vững tin vào bản thân và hệ thống giao dịch của mình.

Nhận tư vấn khoá học