Giới thiệu

Sự phát triển nhanh chóng của ngành tài chính trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi người làm công tác tài chính phải nắm bắt được những biến đổi của nền tài chính hiện tại giúp ra những quyết định nhanh và chính xác cho doanh nghiệp. Với nội dung ngắn gọn sâu sát thực tiễn, và được sự cố vân của các chuyên gia tài chính hàng đầu, Học Viện Tài Chính Forex xin trân trọng giới thiệu: Khóa học Quản Lý Tài Chính

Mục Tiêu Đào Tạo

  • Hiệu về sự phân bổ của cải và ý thức hệ
  • Thay đổi cách nhìn của bản thân (quy luật cho –nhận, kỳ quan thứ 8 của nhân loại)
  • Các cấp độ về tài chính
  • Nghiên cứu và bàn luận về chiến lược đạt được sự thịnh vượng tài chính
  • Công cụ quản lý tài chính (hoạch định tài chính cá nhân)
  • Công cụ đầu tư (chứng khoán/cổ phiếu, BĐS, Nhà cho thuê)

Đối tượng học tập

Các cá nhân làm việc ở các lĩnh vực kinh tế nói chung (Cụ thể: kế toán viên, kiểm toán viên, chuyên viên tài chính, đầu tư…

Sinh viên năm 3, năm 4 muốn học tập và xây dựng lộ trình tài chính – thành công cho bản thân.

Đặc biệt các bạn yêu thích và đam mê với kinh doanh/đầu tư, quản lý tài chính
Nhận tư vấn khoá học