Chỉ báo Parabolic SAR: Hướng dẫn giao dịch trong thị trường Forex

Chỉ báo Parabolic SAR: Hướng dẫn giao dịch trong thị trường Forex

Bạn có biết, tác giả của chỉ báo RSI (Relative Strength Index), ông J. Welles Wilder Jr, cũng đã sáng tạo ra một chỉ báo vô cùng nổi tiếng và được nhiều nhà giao dịch sử dụng: chỉ báo Parabolic SAR. Làm cách nào để dự đoán được điểm bắt đầu của một xu hướng? …

Chỉ báo Parabolic SAR: Hướng dẫn giao dịch trong thị trường Forex Read More »